Všetky projekty

Rekonštrukcia baliarne a prístavba haly MUKATES, s.r.o. (projekt)
Prestavba a interier zastupiteľstva POĽNOBANKY, a.s. (projekt)
TESCO Hypermarket (projekt pre ÚR - inžinierska činnosť)
Prevádzková a hospodárska budova PS Urbár Štrba (štúdia)
Vzdelávacie a rekreačné zariadenie POĽNOBANKY, a. s. (projekt)
Rekonštrukcia stravovacieho zariadenia TATRAMAT, a.s. (štúdia)
Rekonštrukcia telekomunikačnej budovy (štúdia - súťaž)
Supermarket BILLA (projekt pre ÚR - inžinierska činnosť)
Rozvoj výroby WHIRLPOOL, a.s. (projekt - inžinierska činnosť)