Všetky projekty

Rekonštrukcia a modernizácia objektu bývalého vodného mlyna (projekt)
Administratívna budova Železničnej polície SR (štúdia)
Rekonštrukcia výrobných hál (projekt – inžinierska činnosť)
Rekonštrukcia a nadstavba budovy Základnej školy (projekt)