Vitajte na novom webe spoločnosti URBAN Pro, s. r. o. V tejto chvíli nájdete na našom webe základné informácie o našej spoločnosti, ktoré budú postupne dopĺňané a aktualizované. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Úspešne sme obnovili zoznam vybraných referenčných projektov našej spoločnosti z pôvodnej webovej stránky. Množstvo novších projektov bude postupne doplnených.

Územné plány a urbanistické štúdie

Obsah bude doplnený...

Architektonické štúdie

Obsah bude doplnený...

Enviromentálne štúdie

Obsah bude doplnený...

Projektová dokumentácia

Vypracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie novostavieb a rekonštrukcií budov.

Autorský dozor

Autorský dozor pri realizácii projektu.

Projektový management

Detailnejšie informácie budú doplnené.

Inžinierska činnosť

Územné konanie, stavebné konanie a kolaudačné rozhodnutie.

Poradenstvo

Poradenstvo v oblasti architektúry a urbanizmu.

Najnovšie územné plány a urbanistické štúdie

Najnovšie architektonické štúdie a projekty

Najnovšie enviromentálne štúdie

  • Koncept územného plánu Bystrany - Posudok pre vydanie stanoviska podľa zákona NR SR č.24/2006 Z.z k správe o hodnotení strategického dokumentu
  • Vila MIMO - Posudok pre vydanie stanoviska podľa zákona NR SR č.24/2006 Z.z k Zámeru EIA
  • Rozšírenie areálu HOTELA LESNÁ, Stará Lesná - Posudok pre vydanie stanoviska podľa zákona NR SR č.24/2006 Z.z k Zámeru EIA
  • Apartmánový dom MLYNKY - Posudok pre vydanie stanoviska podľa zákona NR SR č.24/2006 Z.z k Zámeru EIA
  • Rekonštrukcia a prístavba Kúpeľného domu - Posudok pre vydanie stanoviska podľa zákona NR SR č.24/2006 Z.z k Zámeru EIA