Všetky projekty

Prestavba a interier pobočky ĽUDOVEJ BANKY, a.s. (projekt)
Rekonštrukcia administratívnej budovy daňového úradu (súťaž)
Stavebné úpravy a interiér gril-baru OD PRIOR Poprad, (projekt)
Rekonštrukcia a prestavba Psychiatrického centra Nemocnice s poliklinikou (projekt)
Rekonštrukcia administratívnej budovy firmy VAGÓNKA a.s. (Štúdia)
Rekonštrukcia ždiarskej usadlosti na Antošovskom vrchu (projekt)