Architektonické štúdie a projekty obytných, občianských a priemyselných stavieb, inžinierska činnosť

Obytný súbor rodinných domov POD VODOJEMOM (projekt pre ÚR)
Revitalizácia zelene a oddychových plôch – Detské ihrisko (projekt)
Obytný súbor rodinných domov PIESKOVISKO (projekt pre ÚR)
Rekonštrukcia a modernizácia objektu bývalého vodného mlyna (projekt)
Administratívna budova Železničnej polície SR (štúdia)