Územné plány a urbanistické štúdie

Urbanistická štúdia Mlynica - sever
Zmeny a doplnky Územného plánu sídelného útvaru Nová Lesná
Urbanistická štúdia individuálnej bytovej výstavby
Integrovaný dopravný uzol a historické jadro, Spišský Štvrtok (urbanistická štúdia)
Predstaničný priestor Poprad (urbanistická štúdia)
Vodná nádrž - rybníky, Lopušná Dolina (urbanistická štúdia)
Zmeny a doplnky Územného plánu zóny Lopušná Dolina
Zmeny a doplnky Územného plánu sídelného útvaru Nová Lesná
Územný plán obce Tatranská Javorina
Priemyselný park - čiastková zmena ÚPN-SÚ Poprad
Urbanistická štúdia obce Mlynica
Zmeny a doplnky Územného plánu sídelného útvaru Poprad
Územný plán sídelného útvaru Nová Lesná
Územný plán rekreačnej zóny Lopušná dolina