Apartmány High Tatra Residence (projekt)

Apartmánové domy sú situované v severozápadnej časti obce Nová Lesná, oproti obytnému súboru Malý Smokovec. Návrh rieši formou rozvoľnenej zástavby tri samostatne stojace apartmánové domy osadené vo svažitom teréne, v ktorých bude spolu 72 apartmánových bytov príslušného štandardu. Apartmánové domy budú slúžiť ako ubytovacie zariadenie pre rekreačné účely. Tieto budú využívať návštevníci uprednostňujúci súkromie poskytujúce apartmánmi rôznej vybavenosti s celkovou kapacitou 105 lôžok.Urbanistické riešenie zohľadňuje potrebné odstupové vzdialenosti jednotlivých objektov, neprekračuje požadovanú výškovú hladinu, vybudovanie potrebnej dopravnej infraštruktúry a statickej dopravy, ako aj požiadavku nezasahovať objektom najnižšie položeného apartmánového domu do jestvujúceho biokoridoru. Zástavba svojim rozvoľneným charakterom v maximálne možnej miere akceptuje konfiguráciu terénu a vhodne zapadá do celkovej panorámy krajiny. Architektonické riešenie navrhovanej stavby rešpektuje svažitý terén pozemku, hmotové a výškové zónovanie okolitej zástavby, vychádza zo zásad materiálového, tvaroslovného a hmotovo - priestorového členenia vidieckej podhorskej architektúry a plne rešpektuje prírodné dannosti historicky utvorenej okolitej krajiny. Každý apartmánový dom má jedno podzemné a tri nadzemné podlažia vrátane podkrovia. Pozostáva z dvoch častí vzájomne spojených spoločným schodišťovým priestorom s výťahom. Do každeho domu je jeden bezbariérový vstup v úrovni terénu. V podzemnom podlaží sa nachádzajú garáže, plynová kotolňa a spoločný sklad (lyže, bicykle a pod.) Na vstupnom podlaží sa nachádza recepcia. Na podlažiach sú umiestnené jedno a dvojlôžkové apartmány. Každý apartmán s balkónom má vlastné hygienické zariadenie jednu resp. dve izby s kuchynským kútom. V apartmánovom dome C je v úrovni vstupného podlažia riešené espresso.