COOLPARK (štúdia)

Návrh rieši mestský park v priestore po pravej strane cyklistického chodníka v smere od sídliska JUH III. Poprad až po štátnu cestu I/18, včítane návrhu využitia chráneného prírodného územia Popradského rašeliniska.