Architektonické štúdie a projekty obytných, občianských a priemyselných stavieb, inžinierska činnosť

Rekonštrukcia výrobných hál (projekt – inžinierska činnosť)
Rekonštrukcia a nadstavba budovy Základnej školy (projekt)
Administratívna budova Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (štúdia)