Enviromentálne štúdie, hodnotenie vplyvov na životné prostredie

Koncept územného plánu Bystrany - Posudok pre vydanie stanoviska podľa zákona NR SR č.24/2006 Z.z k správe o hodnotení strategického dokumentu
Vila MIMO - Posudok pre vydanie stanoviska podľa zákona NR SR č.24/2006 Z.z k Zámeru EIA
Koncept územného plánu obce Somotor - Posudok pre vydanie stanoviska podľa zákona NR SR č.24/2006 Z.z k správe o hodnotení strategického dokumentu
Koncept územného plánu obce Hybe - Posudok pre vydanie stanoviska podľa zákona NR SR č.24/2006 Z.z k správe o hodnotení strategického dokumentu
Rekonštrukcia a prístavba Kúpeľného domu - Posudok pre vydanie stanoviska podľa zákona NR SR č.24/2006 Z.z k Zámeru EIA
Apartmánový dom MLYNKY - Posudok pre vydanie stanoviska podľa zákona NR SR č.24/2006 Z.z k Zámeru EIA
Rozšírenie areálu HOTELA LESNÁ, Stará Lesná - Posudok pre vydanie stanoviska podľa zákona NR SR č.24/2006 Z.z k Zámeru EIA
Koncept územného plánu Sečovce - Posudok pre vydanie stanoviska podľa zákona NR SR č.24/2006 Z.z k správe o hodnotení strategického dokumentu
Komplex CASSOVAR, Košice - Posudok pre vydanie stanoviska podľa zákona NR SR č.24/2006 Z.z k Zámeru EIA
Zámer posúdenia vplyvov Priemyselného parku Poprad na životné prostredie
Lakovňa WHIRLPOOL SLOVAKIA, a.s. (zámer)
Enviromentálna štúdia pre diaľnicu D1 Sučany – Ivachnová (súťaž)