Architektonické štúdie a projekty obytných, občianských a priemyselných stavieb, inžinierska činnosť

Stavebné úpravy a interiér gril-baru OD PRIOR Poprad, (projekt)
Rekonštrukcia a prestavba Psychiatrického centra Nemocnice s poliklinikou (projekt)
Rekonštrukcia administratívnej budovy firmy VAGÓNKA a.s. (Štúdia)
Rekonštrukcia ždiarskej usadlosti na Antošovskom vrchu (projekt)