Architektonické štúdie a projekty obytných, občianských a priemyselných stavieb, inžinierska činnosť

Rekonštrukcia stravovacieho zariadenia TATRAMAT, a.s. (štúdia)
Rekonštrukcia telekomunikačnej budovy (štúdia - súťaž)
Supermarket BILLA (projekt pre ÚR - inžinierska činnosť)
Rozvoj výroby WHIRLPOOL, a.s. (projekt - inžinierska činnosť)
Prestavba a interier pobočky ĽUDOVEJ BANKY, a.s. (projekt)
Rekonštrukcia administratívnej budovy daňového úradu (súťaž)