Autosalón a autoservis RENAULT (projekt)

Objekt autosalónu a autoservisu Renault je vhodne situovaný z pohľadu dostupnosti pre motoristov mesta Poprad, ale i širšieho okolia, ako i pre motoristov, ktorí len prechádzajú mestom. Nachádza sa v severnej časti sídliska Juh III v Poprade, západne od budovy Cirkevnej základnej školy. Vlastný objekt autosalónu a autoservisu o rozmeroch 54 x 18 m je osadený v južnej časti zabratého pozemku orientovaný vstupnou fasádou na sever k št. ceste I/18. V priestore pred a za objektom je situované parkovisko dimenzované na potrebný počet návštevníkov a zamestnancov, včítane osôb s obmedzenom schopnosťou pohybu a orientácie. Do autosalónu členeného na dve samostatné časti sú navrhnuté do každej časti samostatné vstupy zo severnej a západnej strany architektonicky zvýraznené na fasáde stavby. Vstup do autoservisu je zo severnej aj južnej strany. Objekt autosalónu a autoservisu je jednopodlažný, v časti autosalónu s galériou na poschodí je dvojpodlažný. V dispozícii sa objekt člení na časť predajnú – autosalón a prevádzkovú – autoservis s umývarňou. Maximálna výška autosalónu je 7,20 m s opláštením kovovým obvodovým plášťom. Farebné riešenie objektu je typické pre značku Renault s nápismi loga spoločnosti. Nároky na estetickú úroveň objektu boli stanovené jednotnými podmienkami predajcu.