Polyfunkčný bytový dom VIKTORIA (projekt)

Objekt polyfunkčného bytového domu je situovaný v širšom centre mesta Poprad na rohu ulíc Levočskej a Francisciho. Objekt je riešený ako polyfunkčný bytový dom s 25 bytovými jednotkami s príslušnou domovou vybavenosťou. Byty sú navrhnuté vo viacerých kategóriách.
Terén pozemku je rovinatý. Uličná časť 1. nadzemného podlažia je určená pre obchodné priestory ostatných päť nadzemných podlaží je bytových. Bytový dom je dispozične rozdelený do dvoch bytových sekcií, so vstupom od Levočskej ulice, resp. z nárožia ulíc. V dvorovej časti, prístupnej komunikačným príjazdom z Francisciho ulice, je riešené parkovisko a v priestoroch 1. podzemného podlažia sú navrhnuté garáže. Dispozičné aj konštrukčné riešenie umožňuje určitú variabilitu dispozícií aj kategórií jednotlivých bytov.
Objekt je šesťpodlažný, čiastočne podpivničený. Má lomený pôdorys s dvomi krídlami, dlhším rovnobežným s Levočskou ulicou a kratším rovnobežným z ulicou Francisciho. Obidve krídla sú zastrešené sedlovými strechami s nízkym sklonom. Parter uličných fasád je od ostatných podlaží výrazne oddelený markízami nad obchodnými priestormi. Hmota posledného podlažia je oproti ostatným uskočená dovnútra.
V kontraste s týmto horizontálnym členením je dominujúca vertikála nárožia s oblúkovými balkónmi, ukončená sedlovým vikierom. Dynamiku fasád umocňuje kontrastné farebné riešenie jednotlivých členených častí celkovej hmoty objektu v teplých farebných odtieňov. V kontraste k tomu je navrhnuté jednoduché členenie okien a balkónových dverí, ako aj balkónových a loggiových zábradlí.