Rekonštrukcia a dostavba areálu hotela a autocampingu TATRANEC (štúdia)

Celý areál je rozdelený na dve územné celky. Časť A - hotelový komplex + depandance hotela Tatranec a časť B – priestor autokempingu + rekreačné domy. V časti A je navrhnutá komplexná prestavba existujúceho hotela na štvorhviezdičkový moderný hotelový komplex s prislúchajúcim štandardom a vybavením a s navrhovanou kapacitou 120 lôžok v dvojlôžkových izbách a apartmánoch. Uvažuje sa s vybudovaním nového, respektíve z rozšírením konferenčného a kongresového centra na kapacitu 200 miest a s rozšírením stravovacích kapacít. Súčasťou hotela bude aj wellness centrum a balneoterapia s bazénom a fitness.  Ubytovaciu časť hotela doplní jeho depandance s celkovým počtom 80 lôžok umiestnených v 15 novozrekonštruovaných a v 12 novonavrhovaných drevodomoch s celoročnou prevádzkou a so štandardom vybavenia zodpovedajúcemu úrovni hotela. Takto vybudovaný areál bude vybavený potrebným počtom parkovacích miest, oddychovými plochami, otvoreným vonkajším ohniskom. Navrhované parkové úpravy naväzujú na okolité prírodné prostredie, v maximálnej miere zachovávajú existujúcu druhovú zeleň, rešpektujú prirodzene meandrujúce riečište Skalného potoka a jeho jedinečný biotop. V časti B je ponechaný sezónny autokemping s redukovanou kapacitou 500 miest. Návrh ponúka rôzne formy ubytovania návštevníkov autokempingu (stanovanie, prenajímateľné plochy pre karavany s možnosťou pripojenia na elektrinu a kempingové chatky s vlastným sociálnym zariadením) v nástupnej časti areálu vo väzbe na letnú recepciu pričom využíva cca 50% terajšej využívanej plochy. Plochu autokempingu dopĺňajú potrebné sociálne zariadenia, dopravné plochy a technická infraštruktúra. Vyhradené sú miesta na zakladanie ohňa ako aj prístrešky s provizórnym grilovacím roštom. Riešenie nízkej a vysokej zelene zohľadňuje nároky na sezónnu prevádzku tejto formy rekreácie a umocňuje (nezakrýva) panoramatické výhľady na tatranské štíty.Druhá polovica tejto časti areálu - jej južná a juhozápadná časť je určená pre zástavbu, ktorá pozostáva zo 17 samostatne stojacich rekreačných domov. Jednotlivé domy su situované pozdĺž jednosmernej obslužnej komunikácie na vlastných pozemkoch o priemernej veľkosti cca 750 m2 a napojené na potrebnú technickú infraštruktúru. Pozemky rekreačných domov budú oplotené živým plotom a od kempingu chránené izolačnou zeleňou. Rekreačné domy o zastavanej ploche cca 80 m2 budú max. dvojpodlažné + podkrovie a  budú slúžiť pre rodinnú rekreáciu s predpokladaným počtom 5 lôžok na jeden RD. Parkovanie a garážovanie osobných áut je riešené na vlastnom pozemku.Viac na portáli www.uzemneplany.sk