Polyfunkčný objekt PRIOR (projekt pre ÚR - inžinierska činnosť)

Bývalá viacúčelová budova výrobného družstva navrhnutá na rekonštrukciu, ktorá je súčasťou mestskej uličnej zástavby na Ulici 1.mája v centrálnej časti mesta Poprad predstavovala z uličnej časti starší poschodový podpivničený objekt a v dvornej časti neskoršie realizovanú prístavbu z troma nadzemnými podlažiami.
Návrh rekonštrukcie základnej hmotovej schémy novej polyfunkčnej budovy s obchodným centrom je jednoduchý a kopíruje pôvodný stav, až na asanáciu dvornej prístavby dopravnej vrátnice, nefunkčného nákladného výťahu a pôvodného regálového skladu na východnej fasáde budovy. Celková hmota stavby je rozšírená o prístavbu v átriu a zásobovacieho modulu a zvýšená nad celým pôvodným pôdorysom o jedno podlažie s obytnou fuknciou pri zachovaní pôvodného merítka architektúry budovy. Zakrytá je nízkou sedlovou strechou s krytinou s polakovaného plechu.
V dispozícii sa objekt člení na vlastné obchodné centrum a administratívnu časť. V nadstavbe na najvyššom podlaží je riešených niekoľko pavlačových bytov prístupných samostatným chodiskom a výťahom z átria v dvornej časti. Návštevník vstúpi do budovy z Ulice 1.mája novovytvoreným podchodom. Motorizovaní návštevníci vchádzajú do dvornej časti vjazdom z jednosmernej Tatranskej ulice a potom z parkoviska cez novovybudovanú pasáž do priestoru odkiaľ sú priamo prístupné obchodné prevádzky. Vstup pre zásobovacie vozidlá je riešený z ulice Hviezdoslavovej v mieste pôvodného vjazdu. V centre dispozície je v troch nadzemných podlažiach nad sebou obchodná pasáž vertikálne prepojená eskalátormi. Hmotové členenie, výber materiálov a farebnosť exterieru budovy sú navrhnuté tak aby podporili architektúru obchodného centra s administratívno - obytnou funkciou a súčasne nenarušili architektúru okolitej zástavby.